• mindboostmaria

Liiallinen miellyttäminen voi johtaa tyhjyyden tunteeseen ja oman suunnan epävarmuuteen

Liiallisella miellyttämisellä on kauaskantoisia hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavia seurauksia. Tässä tekstissä käymme läpi seuraavat asiat:


1. Mistä miellyttämisen tarve johtuu?

2. Miksi liiallinen miellyttäminen aiheuttaa tyhjyyden tunnetta?

3. Miten löytää oma suunta?


 

#1: Mistä miellyttämisen tarve johtuu?


Miellyttämisen tarve liittyy ihmisen keskeiseen tarpeeseen tulla hyväksytyksi ja kuulua joukkoon. Toimimme hiljaisten ja kirjoitettujen sääntöjen mukaan päivittäin, jotta emme joudu vaikeuksiin tai nolaa itseämme muiden nähden.


Liiallinen #miellyttäminen taas aiheutuu hylkäämisen pelosta. Kun ei voi luottaa siihen, että ihmiset hyväksyvät itsen sellaisena kun on, niin liiallinen miellyttäminen voi astua kuvioihin.


Liiallisen miellyttämisen taustalla voi olla monenlaista kokemusta. Miellyttäminen on voinut alkaa jo lapsuudessa, jos on oppinut olevan hyväksytty ja arvostettu, kun suoriutuu tietyllä tavalla. Tämä tarkoittaa, että on saanut kehuja ja arvostusta, kun on suoriutunut hyvin koulussa tai harrastuksissa.


Mikäli lapsuudessa on joutunut tarkkailemaan vanhemman tunnetiloja ja muokkaamaan omaa käytöstä tämän mukaan, on oppinut siirtämään omat tunteet ja tarpeet sivulle ja priorisoimaan vanhemman tunnetilat. Tätä on voinut tapahtua esimerkiksi, jos vanhemman reaktiot samaan tilanteeseen ovat olleet erilaisia riippuen vanhemman tunnetilasta. Tällöin lapsi oppii tarkkailemaan vanhemman tunnetiloja ja toimimaan tämän mukaisesti. Lapsi siis oppii, että on hyväksytty, kun toimii muiden tunteita ja tarpeita huomioiden ja omat tunnetilat sivuuttaen.


Taustalla voi myös olla esimerkiksi koulukiusaamista, jolloin on oppinut näkemään maailman niin, ettei tule hyväksytyksi omana itsenään. Tämä herkästi laukaisee liiallisen miellyttämisen, sillä ei halua kokea jatkossa samanlaista tuskaa ja hylkäämistä joukosta.


Myös kaikki muut ihmissuhde kokemukset voivat joko vahvistaa tai vähentää liiallista miellyttämistä. Jokainen kokemus, jossa on näyttäytynyt aidosti omana itsenään vaikuttaa miellyttämisen tarpeeseen. Mikäli kokee tulleensa hyväksytyksi, kun näyttää omia tunteitaan ja tarpeitaan, miellyttämisen tarve voi vähentyä, mutta mikäli kokee tulleensa hylätyksi tai tuomituksi, miellyttämisen tarve kasvaa.


Parisuhteissa liiallinen miellyttäminen voi korostua erityisesti silloin, kun konflikteja aiheutuu, kun ilmaisee omia tunteitaan ja tarpeitaan. Mikäli toinen hermostuu jatkuvasti, kun ilmaisee esimerkiksi olevansa surullinen tai ahdistunut, vahvistuu tunne siitä, että ei ole hyväksytty, kun ilmaisee omia tunteita ja tarpeitaan.


#2: Miksi liiallinen miellyttäminen aiheuttaa tyhjyyden tunnetta?


Kun muiden tunteet ja tarpeet asetetaan omien tunteiden ja tarpeiden edelle, voi menettää yhteyden omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Kun sanoo liian pitkään, että itselle ei ole väliä ja toinen voi päättää, voi olla vaikeaa enää edes sanoa pakon edessä mitä itse haluaisi. Voi tuntua, että havahtuu hetkeen, kun ei tiedä kuka on ja mitä elämässä haluaa.


Liiallinen miellyttäminen on kuin naamio, jonka asettaa todellisen itsen ja toisen välille. Toinen ei koskaan näe todellista itseä, sillä liiallinen miellyttäminen on aina välissä. Kohtaamiset muiden kanssa voivat tuntua raskailta, energiaa vieviltä ja tuntua siltä, että ei saa niistä itselleen mitään.


Toisaalta voi saada valtavaa nautintoa siitä, kun pystyy auttamaan toista hänen haasteissa tai saa toiselle muuten hyvän fiiliksen. Tällöinhän miellyttäjä on saavuttanut juuri haluamansa, eli tullut hyväksytyksi.


Tyhjyyden tunteen takana voi olla myös epävarmuutta ja häpeää itsestä. On vaikeaa hyväksyä itsensä sellaisena kuin on ja pyrkii olemaan jotain muuta, kieltämään ne puolet itsestään josta ei pidä. On valitettavan yleistä, että itsestä löytyy puolia joista ei pidä, mutta miellyttäjälle nämä puolet ovat saattaneet muodostua puhtaasti muiden ihmisten ajatusten perusteella. Sinua on saatettu kiusata jostain piirteestä ja sen vuoksi ajattelet jatkuvasti, että se on huono piirre sinussa, vaikka todellisuudessa se saattaa olla jopa vahvuutesi.


Tyhjyyden tunne muodostuu siis monista eri seikoista; siitä että piileksii miellyttäjän naamion takana tai siitä, että ei tiedä mitä tuntee tai tarvitsee tai siitä, että ei hyväksy itseään sellaisena kuin on ja pyrkii olemaan jotain muuta.


Ehkä olet tehnyt valintoja jo pitkään sen mukaan, mikä näyttää muille hyvältä ja mitä ajattelet muiden haluavan ja samalla olet kadottanut yhteyden siihen, kuka todella olet ja mitä itse haluat - mikä tekee sinut onnelliseksi.


#3: Miten löytää oma suunta?


1. Ilmaise enemmän omia tunteita ja tarpeita

2. Opettele sanomaan ei

3. Opettele tekemään virheitä

4. Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet


Oman suunnan löytämiseen tärkeintä on löytää yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Omien tunteiden ja tarpeiden ilmaisemisen opetteleminen on siis tärkeässä asemassa. Kun seuraavan kerran sinulta kysytään mitä haluaisit syödä, vastaa jotain. Vaikka sinulla ei olisi vahvaa mielipidettä asiaan, vastaa jotain. Tämä auttaa sinua palauttamaan yhteyden omiin tunteisiin ja tarpeisiin.


Voi tuntua hölmöltä, todella hölmöltä, kertoa mielipiteitä täysin mitättömän pieniin asioihin, joilla ei ole sinulle väliä, mutta tee se silti. Ilmaisemalla omia mielipiteitäsi löydät sekä yhteyden tunteisiin ja tarpeisiin, mutta näytät myös todellista itseäsi miellyttäjän naamion takaa, jolloin opit, että tulet hyväksytyksi myös omana itsenäsi.


Toinen tärkeä asia on opetella sanomaan ei. Jos juokset ja venyt jatkuvasti joka suuntaan, sinulle ei jää aikaa miettiä mitä todella haluat. Lisäksi jatkuva venyminen ja joustaminen on todella kuormittavaa ja saattaa viedä jopa uupumukseen asti. On siis tärkeä opetella tunnistamaan omat rajat ja myös uskaltaa pitää niistä kiinni.


Kolmanneksi tärkeää on opetella tekemään virheitä. Hylkäämisen pelko, joka aiheuttaa liiallista miellyttämistä, aiheuttaa myös ylianalysointia siitä, mitä muut meistä ajattelevat. Pelkäämme, ettemme vain nolaisi itseämme toisten silmissä. Opettele tekemään virheitä, niin yliajattelusta aiheutuva #ahdistuneisuus vähenee nopeasti. Tällöin uskallat todennäköisesti myös haaveilla enemmän ja myös kulkea kohti omia tavoitteita.